Visualització de contingut web

Índex i taxonomia de mesures

En aquest apartat s'exposa una llista de mesures mediambientals que es poden aplicar als contractes de projectes i obres d'edificació, i que s'han desenvolupat en aquesta guia en format de fitxes. En funció del tipus d'edifici, la seua situació i altres característiques, podrà ser oportú l'aplicació d'aquestes mesures o d'altres encara no desenvolupades en aquesta versió de la guia.https://guiaverda.gva.es/va/aillant-termic-per-l-exterior
 

A MESURES PASSIVES DE DISSENY

 
 

B MESURES ACTIVES DE DISENY

 
B1 ENERGIA 
 
 
B2 AIGUA 
 
 

C PRODUCTES I SERVEIS

 
C1 PRODUCTES 
 
 
C2 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
C3 CERTIFICACIONES AMBIENTALES 
 
C4 SERVEIS RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT
 
C5 DURABILITAT