Visualització de contingut web

Presentació

En un escenari clarament assenyalat per la lluita enfront del canvi climàtic i la necessària reconstrucció després de la crisi multiescalar provocada per la irrupció de la COVID-19, el canvi de paradigma cap a un model sostenible que fomente la resiliència territorial, garantint el respecte al medi ambient i el benestar social sense comprometre la qualitat de vida de generacions futures és imprescindible. 
 
Aquesta transició verda és clau en els espais que l'ésser humà habita i en els quals es relaciona, especialment considerant l'estreta relació que existeix entre el foment de la qualitat de l'arquitectura i el benestar de les persones. En efecte, l'Agenda 2030, que posa en el centre les persones, el planeta, la prosperitat i la pau, sota el lema de «no deixar ningú darrere», assenyala entre els seus 17 objectius l'aposta per uns assentaments humans que siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles, i s'hi insta d'adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. La descarbonització, tal com assenyala el Pacte verd europeu acordat per la Comissió Europea el desembre de 2019, ha de ser l'eix fonamental sobre el qual s'articulen les estratègies de desenvolupament de la Unió Europea per a garantir una societat justa i pròspera, amb una economia competitiva en l'ús dels seus recursos, que assolirà la neutralitat climàtica en 2050.
 
Amb la Declaració Institucional d'Emergència Climàtica de 6 de setembre de 2019, el Consell assumeix la responsabilitat de dotar d'un major impuls la lluita contra el canvi climàtic. En compliment d'aquest objectiu i de forma alineada amb les seues polítiques de transició ecològica, des de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció s'elabora i impulsa la Guia de mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat, en col·laboració amb l'Institut Valencià de l'Edificació, amb la convicció que promoure la presa en consideració de criteris de sostenibilitat en la contractació pública, a més de servir per a obtindre edificacions més respectuoses amb el medi ambient, té un alt valor exemplaritzant, alhora que pot suposar un element rellevant d'influència en el mercat, incentivant el sector privat cap a noves formes de producció i de consum més responsables on es prevalga la circularitat i l'ús eficient dels recursos. 
 

En coherència amb aqueix objectiu, aquesta Guia Verda:

  • Fomenta la funció exemplaritzant de l'administració pública, suggerint el full de ruta en matèria de contractació pública ecològica en arquitectura.
  • Implica la participació del sector públic, empreses i emprenedors.
  • Afavoreix i impulsa la inversió en innovació i economia circular per a la transició ecològica.
  • Genera iniciatives d'adequació normativa.
  • Planteja mecanismes de seguiment i verificació de compliment d'objectius.
En aquest sentit, cal destacar que la Guia Verda és el resultat d'un procés de construcció col·lectiva que ha fomentat la participació activa dels agents implicats en els processos de licitació, recollint aportacions, contribucions i suggeriments que han enriquit notablement el present document. Un document que, a més, es consolida amb les contribucions, revisions i verificacions de nombroses entitats a les quals una vegada més s'agraeix la seua col·laboració. 
 
La Guia es planteja com un instrument en continu creixement a fi de respondre als reptes que enfrontem, i ens permetrà, des de la concepció del propi format físic i digital, incorporar mesures innovadores i actualitzades que contribuïsquen a la transició ecològica del nostre entorn construït.
 
En el marc del Pacte Verd Europeu, la Guia Verda ha sigut reconeguda pel Comitè Europeu de les Regions, com a bona pràctica en la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació sostenible enfront de la COVID-19.
 
Així mateix, la Guia Verda va ser aprovada com a Document Reconegut per a la qualitat en l'edificació, en el marc del Decret 132/2006 de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regulen els documents reconeguts per a la qualitat en l'edificació i en concordança amb l'estipulat en el del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. (Resolució del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de 13 de novembre de 2020).